Handelsbetingelser

Så længe andet ikke er aftalt, regulerer følgende betingelser i forholdet mellem Barndomsfoto og Kunden ved salg.

 1. Generelt
  1. Efter fotografering modtager hver Kunde et personligt login. Et login pr. privat fotografering, og et login pr. institution.
  2. For, at Barndomsfoto skal kunne effektuere en bestilling via Barndomsfoto.dk må Kunden afgive navn, postadresse, tlf.nr. og e-mailadresse, være registret med brugernavn (dvs. gyldig e-mailadresse, password, fornavn, efternavn og postadresse).
  3. Kunden skal ved hver bestilling gøre sig bekendt med købsbetingelserne. Ved køb af en vare bekræftes det samtidig af Kunden, at denne accepterer og godkender disse betingelser.
  4. Login er strengt personligt. Kunden må ikke udlevere login til andre personer, med mindre disse har bemyndigelse til at foretage bestillinger i Kundens navn. Kunden skal for øvrigt udvise stor forsigtighed, således at disse oplysninger ikke kommer i uvedkommendes besiddelse. Alle bestillinger der er foretaget med en Kundes brugernavn og password anses for at være foretaget af Kunden, som bliver ansvarlig (står inde for) for ordren.
  5. Kunden skal holde Barndomsfoto skadesløs for alle krav, ansvar, ødelæggelser, udgifter og tab som følge af enhver brug af Barndomsfoto.dk som krænker købsbetingelserne.
 2. Priser
  1. Gældende produktpris er den pris som er oplyst i prislisten på den dag kunden afgiver sin bestilling. Samtlige priser er oplyst i danske kroner inklusiv moms. Barndomsfoto forbeholder sig ret til løbende at ændre sine priser. Barndomsfoto tager forbehold for fejlagtige priser.
  2. På alle bestillinger tillægges ekspeditionsgebyr samt porto, jf. de til enhver tid gældende priser for forsendelse, der fremgår af hjemmesiden under priser. Ved køb på postopkrævning tillægges et ekstra opkrævningsgebyr i henhold til postvæsenets priser.
 3. Betalingsbetingelser
  1. Billedordrer betales online med kreditkort eller udleveres på Barndomsfotos kontor mod kontant betaling.
  2. Beløbet hæves først fra kundens konto, når ordren er ekspederet.
  3. Ved udsendelse til Kunden, accepterer Kunden prisen på forhånd online.
  4. Alle varer/produkter forbliver Barndomsfotos ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.
 4. Bestilling
  1. Indtastet købsordre er bindende. Når købsordren er registreret hos Barndomsfoto vil Kunden kort tid efter modtage en ordrebekræftelse på e-mail. Kunden forpligter sig til at kontrollere sin e-mail regelmæssigt efter bestilling.
  2. Ved udeblivelse af ordrebekræftelse må Kunden oplyse dette via e-mail til mailadressen på hjemmesiden.
  3. Alle falske ordreindtastninger og bedrageriforsøg vil blive politianmeldt.
 5. Levering
  1. Der leveres kun i Danmark (kontakt Barndomsfoto via e-mail for levering udenfor Danmark).
  2. Efter modtagelse af ordrebekræftelse vil der gå op til 10 hverdage for privat personer til levering sker.
  3. For kunder via institutioner vil der gå op til 10 dage efter sidste frist for bestilling til levering i institutionen sker. Der er altid 3 ugers frist for bestilling efter fotografering.
  4. Der er altid gratis levering i institutioner.
  5. Ved bestilling af flere produkter kan leverancen blive delt på to eller flere forsendelser (f.eks. ved forstørrelser).
  6. Alle varer sendes med A-post. Hvis leverancen ikke er modtaget indenfor 10 arbejdsdage fra ordrebekræftelse er modtaget fra Barndomsfoto, må Kunden kontakte sit postkontor. Derefter kan Kunden eventuelt tage kontakt til Barndomsfoto via e-mail. Barndomsfoto vil da prøve at efterspore leverancen.
 6. Returret og reklamation
  1. Alle billeder er specialtilvirkede produkter, som fremstilles specielt til hver enkelt Kunde. Der er derfor ikke fortrydelsesret på billederne, medmindre der er synlige fejl eller mangler på billederne. Der er i henhold til dansk lovgivning 24 mdrs. reklamationsfrist.
  2. Er Kunden ikke tilfreds med resultatet, skal denne give Barndomsfoto besked om eventuelle reklamationer inden 14 dage fra modtagelse af leverancen. Besked skal gives via e-mail eller tlf. til Barndomsfoto. Beskeden skal indeholde følgende:
   • Ordrenummer
   • fakturanummer og
   • titel på de produkter man ønsker at returnere.
  3. Returporto betales af Kunden. Returvarer må ikke sendes pr. postopkrævning.
  4. Ved returnering fra kunde til Barndomsfoto er kunden ansvarlig, hvis varen skades eller forsvinder under transport.
 7. Skade
  1. Udover ovennævnte, påtager Barndomsfoto sig ikke yderligere ansvar for eventuelle forsinkelser og fejl. Undtaget er dog handlinger begået med “vilje” eller grov uagtsomhed. Barndomsfoto påtager sig aldrig ansvar for indirekte skader eller følgetab.
  2. Kunden bærer i enhver henseende risikoen for varen fra afsendelsestidspunktet.
 8. Andet
  1. Det påpeges at Kunden som forbruger altid er omfattet af de rettigheder som fremgår af personregisterloven, markedsføringsloven og købeloven.
  2. Oplysninger om bestilling, hjælp ved reklamation og øvrig information fås via e-mail.
  3. Dersom Kunden har klagemål, kan disse fremsendes pr. e-mail til Barndomsfoto.
  4. Tvister som ikke løses ved forhandlinger skal afgøres ved retten i Aarhus.